रात्रीस खेळ चाले

Thursday, January 27, 2011

रात्रीस खेळ चाले या धुंद दारुड्यांचा
संपेल न कधीही हे खेळ बाटल्यांचा

ही दारू न स्वयंभू, सोडा तू ओत थोडा
उपवास सोडताना, बंधने सारी तोडा
पित्यास होई भारी, हा शाप श्रावणाचा

आभास बायकोचा, होतसे बाटलीत
हे सत्य नाही सांगे, चकणा या ताटलीत
भितात बायकोला हा दोष, न पिण्याचा

या साजीऱ्या क्षणाला, का असशी घाबरून
सुटतील सारे प्रश्न, घे थोडी तू पिऊन
गवसेल सूर भलता, या झिंगल्या मनाचा

-काव्य सागर

3 comments:

sahdeV said...

wah wah! kya, hick... baat hai! :)

प्रफ़ुल्ल पाटील said...

zakkas!!!!

Sagar Kokne said...

सहदेव व प्रफुल्ल
दोघांचेही आभार...

Post a Comment