अनोळखी

Thursday, November 15, 2018

ओळखीचे फार होतो हे खरे नाही
आपुले म्हटले तुला मी हे बरे नाही

जुंपली यंत्रापरी गर्दीत रेटूनी
माणसे राही अशी येथे घरे नाही

शर्यतीची वेस आहे दूरच्या देशी
चेहरे कुठलेच इथले हासरे नाही

घात करण्या लोक सारे येत धावूनी
हात कोणाचेच येथे कापरे नाही

दंगली होतात देवा रक्षिण्यासाठी
जाणती जे धर्म ऐसी मंदिरे नाही

-काव्य सागर

नोटबंदी

नोट मोजुनी अति मी दमले
थकले रे मोदी बाळा !

निलाजरेपण मतीस ग्रासले, स्वार्थीपणाचा शेला
सोनियाचे मज कुंडल कानी आणि घडविल्या माळा
करगंगेच्या काठावरती जमला पैसा काळा!

विषयवासना लागे जीवा, वय अपुले सरताना
कुठली नीती देशा पायी, कुसंगती करताना
नोट गुलाबी परि जमविण्या करी मी आणखी चाळा!

-काव्य सागर

श्वास

Monday, November 12, 2018

चालताना शीळ मी घालीत गेलो
सोसलेले घाव मी जाळीत गेलो

शोधली माझ्यात मी माझीच ओळख
पूर्वजांचे नाव मी टाळीत गेलो

काळ होता लागला मागे कधीचा
जीवनाशी वेळ मी पाळीत गेलो

वृत्त मी सांभाळता गझलेस लिहिता
नेमकेसे शब्द मी चाळीत गेलो

तृप्त होता जीवनाचे विष पिऊनी
तू दिलेले श्वास मी गाळीत गेलो

-काव्य सागर

नजरभेट

Thursday, November 1, 2018

जराच झाली नजरभेट अन
काळजास या घाव किती
मोहक चाळे नयनातून अन
सोज्वळतेचा आव किती

जराच होता बेसावध मी
तिने साधला डाव खरे
ह्रदय ही गेले चोरीला अन
नाव तिचे न ठाव बरे

जराच होता रंगत गेला
शब्दाविन संवाद जणू
ओठावरती हसू उमटता
मिळे गुलाबी दाद जणू

जराच होती मंतरलेली
वेळ जराशी जादूमय ती
निघून जाता सोडून गेली
गंधित श्वासांची दरवळ ती

-काव्य सागर