अनोळखी

Thursday, November 15, 2018

ओळखीचे फार होतो हे खरे नाही
आपुले म्हटले तुला मी हे बरे नाही

जुंपली यंत्रापरी गर्दीत रेटूनी
माणसे राही अशी येथे घरे नाही

शर्यतीची वेस आहे दूरच्या देशी
चेहरे कुठलेच इथले हासरे नाही

घात करण्या लोक सारे येत धावूनी
हात कोणाचेच येथे कापरे नाही

दंगली होतात देवा रक्षिण्यासाठी
जाणती जे धर्म ऐसी मंदिरे नाही

-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment