अश्वमेध यज्ञाचा घोडा

Saturday, May 14, 2011

अश्वमेध यज्ञाचा घोडा
धावतो आहे...
गेली कित्येक वर्षे
वेड्यासारखा धावतोच आहे...
आणि आता वेगही वाढलाय त्याचा...
वाऱ्याशी स्पर्धा करत
सुसाट सुटलाय तो...
आता त्याला कसलीच पर्वा नाहीये...
वेग...वेग हवाय फक्त त्याला...
त्याला सोडणारा मात्र
कधीच काळाच्या पडद्याआड गेला...
पण या घोड्याला
त्याचा थांगपत्ताच नाही...
आणि त्याला हवे असलेले गाव
तर कित्येक कोस दूर राहिले आहे...
तो तरीही धावतोच आहे...
आता मागे वळून पहिले
तरी पाय मात्र मागे वळत नाहीत...
त्यांना सवय लागलीय
पुढेच जाण्याची...
वेळीच थांबले असते तर बरे झाले असते...

-काव्य सागर

2 comments:

विशाल said...

चोक्कस :)

Sagar Kokne said...

आभार आणि अभिनंदन !

Post a Comment