एक माझे मन अन्

Wednesday, November 25, 2009

एक माझे मन अन् एक तुझे मन
आहे प्रेम जरी तरी आहे एक पण

नकळता कोण जाणे कसे हे घडले
माझे वेडे मन तुझ्या प्रेमात पडले
क्षणोक्षणी मनी येई तुझी आठवण

तुझ्या सवे भिजताना पावसात चिंब
तुझ्या ओठी बरसावे होऊनी मी थेंब
तुझ्या सहवासी वाटे गुलाबी हे क्षण

तुझ्यासाठी झुरते रे सांगू मी हे कसे
पाण्याविन मासोलीचे हाल होई जसे
तसे होई वेडेपिसे तुझ्याविन मन

माझ्या मनी जरी फक्त नाव तुझे असे
तुझ्या मनी नव्हतेच कधी काही तसे
तरी वाट पाहते हे माझे वेडेपण
- काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment