सांगा कस सांगायाच ?

Friday, November 27, 2009

सांगा कस सांगायाच ?
गाणे म्हणत की तू आवडतेस म्हणत
तुम्हीच ठरवा!

डोळे फाडून तुम्ही तिच्याकडे
वर्गामधे पाहताच ना?
तिने ही पाहाव तुमच्याकडे
अस तुम्हाला वाटतच ना?
नुसतच पाहत बसायच की पुढेही काही बोलायच
तुम्हीच ठरवा!

सकाळी सकाळी लायब्ररीत
जेव्हा इतर कुणी नसत
तिच्याशी दोन शब्द बोलावे
पण धैर्य काही मनात नसत
तिच्याशी जाऊन बोलायच की अभ्यास करत बसायच
तुम्हीच ठरवा!

ओथात शब्द अडून बसतात
हे अगदी खर असत
इतर ही मुले तिच्यावर मरतात
हे काय खरे नसत
मनातल्या मनात कुढायच की थेट आय लव यू म्हणायच....
तुम्हीच ठरवा!

वर्ष अर्धे सरले आहे
असा सुद्धा म्हणता येईल
वर्ष अर्धे उरले आहे
असा सुद्धा म्हणता येईल
सरल्याचे दुख करायचे की उरल्याचे स्वप्न पाहायचे
तुम्हीच ठरवा!

- काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment