ग्रीष्माचे चांदणे

Friday, November 27, 2009

ग्रीष्माचे चांदणे
माझ्या मनी बरसले
चाखण्यासी तरसले
ओठ माझे

ग्रीष्माचे चांदणे
काळ्या उन्हात रापले
मेघ सारे तापले
बरसन्या

ग्रीष्माचे चांदणे
पाण्यात विसावले
रानमाळ आसावले
बहरण्या

ग्रीष्माचे चांदणे
रूक्ष त्याची सावली
तरीही सुखावली
धुंद काया
- काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment