आता तरी....

Thursday, November 26, 2009

आता तरी पेटून ऊठ माणसा
अजुन किती सहन करायचे
तुझ्या साठी अन् तुझ्या देशासाठी
अजुन किती जणांनी मरायचे

कोण होते ते लोक जे देशासाठी लढले
कोणासाठी गमावले स्वत:चे प्राण
कशासाठी लादून घेतोस तू अहिंसेची बंधने
कशासाठी बाळगतोस हा पोकळ अभिमान 

आता तरी रक्त सळसलू दे तुझे
गोठलेले मन वितळू दे आता
लाचारीने जीणे की अभिमानाने
तूच सांग तुला कसे जगायचे

अजुन कसली वाट पाहतोयस तू
किती काळ शांत राहायचे नि सहन करायचे
पुरे झाले आता रेशमी पडद्यांचे जीणे
आता देशासाठी या काट्यावरुनच चालायचे

आता तरी पेटू दे आग मनात
त्यान्साठी जे लढले होते देशासाठी
शपथ ही तुला देशबांधवांची
अजून किती जणांनी मरायचे

-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment