दिवस तुझे हे डुलायाचे

Friday, November 27, 2009

दिवस तुझे हे डुलायाचे
बाटली पाहून खुलायाचे

दारुत गुंगत जाणे
सोबती चकणा खाणे
पिण्यात जग ही भुलायचे

मोजावी बाटलीची खोली
करावी जीभ थोडी ओली
ग्लासात बुडून मारायचे

धरारे देशीची वाट
सोसेना बियरचा थाट
बिलांनी जखमी करायचे

जाताना अंधार्‍या राती
वाट दिसेना जरा ही
गटारापाशीच पडायचे

- काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment