सांगा कस प्यायच ?

Friday, November 27, 2009

सांगा कस प्यायच ?
लपत छपत की मित्रानसोबत
तुम्हीच ठरवा!

ग्लास भरून तुमचे दोस्त
एखादा पेग देतात ना ?
येता जाता रस्त्याने
लोक शिव्या घालतात ना ?
शिव्या खात बसायच की मित्रानसोबत हसायच
तुम्हीच ठरवा!

श्रावण मासात दारू
जेव्हा कुठेच सापडत नसते
तुमच्या स्वप्नी दारू देवता
बाटली घेऊन उभी असते
श्रावणमास पाळायच की दारू पीत लोळायच
तुम्हीच ठरवा!

खड्ड्यात पाय पडत असतात
हे अगदी खर असत
घरची वाट सापडत नसते
हे काय खरे नसत
खड्ड्यामधेच पडायाच की घराकडे वळायच
तुम्हीच ठरवा!

बाटली अर्धी उरली आहे
अस सुद्धा बोलता येईल
रात्र बरीच सरली आहे
अस सुद्धा म्हणता येईल
बाटली मधे बुडायाचे की गप जाऊन पडायचे
तुम्हीच ठरवा!

- काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment