नकोसे वाटते आता

Monday, September 14, 2009

नकोसे वाटते आता
प्रेम तुझे अन् माझे
नकोच ते उमलते
फूल गुलाबाचे ताजे

सुकलेल्या झाडांवर
नकोत हिरवी पाने
हूरहुरत्या सांजेला
नको पाखरांचे गाणे

हविहवीशी प्रीत ती
नकोशी वाटते मला
तुझ्याविना माझी व्यथा
काय करणार तुला?

सहवासाच्या तुझ्या त्या
नको आठवणी पुन्हा
नकोनकोशा आहेत
मजला प्रेमाच्या खुणा

प्रेम तू ही केले तरी
तूच मला दुरावले
नको बोलूस पुन्हा मी
प्रेम तुझ्यावर केले
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment