स्वप्नात मला दिसली सुंदरी

Monday, September 14, 2009

स्वप्नात मला दिसली ती सुंदरी
अवतरली जणू एखादी परी

धवल वस्त्रात देखणी तरुणी
गेली हृदय माझे घायाळ करूनी

मुख कमली उमलते पालवी
मोहक नजरेने तीर् चालवी

रेशमी केसांचा पडदा ओढूनी
चंद्रा सम मुख लपवे हरिनी

हळूवार वार्‍याची झुळुक मंद
दरवले गंध असा मंद धुंद

ओठांनी नाजूक शब्द तिच्या सांडे
कल्पनेने मनात खावे मी मांडे

मोहोरूनी जावे मी तिच्या स्पर्शाने
काळीज थरथरे जणू हर्षाने

जादुगीरी सारी अबोल क्षणांची
भेट सहज झाली दोन मनांची

स्वर्गातुनि उतरे धरतीवरी
स्वप्नात मला दिसली जी सुंदरी
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment