क्षण एक ही कुणाची...

Sunday, September 13, 2009

क्षण एक ही कुणाची वाट पाहणे पसंत नाही
आयुष्याच्या या वाटेवर मला थांबणे पसंत नाही

धावत्या काट्यावरी मी क्षणा क्षणाची माळ गुंफली
तोल सावरता पायात सर्कशीतली तार गुंतली
कालची पर्वा न मजला गेल्या क्षणाची खंत नाही

पुण्याचा हिशोब कोठला येते जगण्याची घरघर
पापाने भरल्या घड्यात ओंजळभर दुखा:ची भर
चुका घडल्या हातुनी त्या वळून पाहण्या उसंत नाही

नात्यातल्या बंधनाचा अर्थ ना मजला उमगला
हृदयातल्या स्पंदनाचा कंप न मजला बिलगला
प्रिय जणांच्या सहवासी सुख शोधण्याचा छंद नाही
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment