आज पुन्हा हृदयाची...

Sunday, September 13, 2009

आज पुन्हा हृदयाची तार ती छेडून गेली
डोळ्यांच्या किरणांनी मनात डोकावून गेली

स्वप्न परी मनीची का अवनीत उतरावी
वेड्या मनास वाटे मनमोहिनी असावी
आली समोर अवचित हा भास मिटवून गेली

पायी न पैंजण जरी पावली झणकार होती
लाजर्‍या नजरेत ही निरालीच धार होती
वार्‍यापरि ती अलगद मज गूज सांगून गेली

माझ्या मनी प्रियेच्या ओठीचे गीत होते
ओठी तिच्या फुलासम गुलाबी मधुर स्मित होते
न बोलता काही ती नजरेस बोलून गेली

काही न कळे मजला कसलीशी जादू झाली
मागे वळून पाहता ती लाजून चूर झाली
धुंद न ज्याची सारे ऐसे वेड लावून गेली
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment