मी कशाला औफिसात जाऊ...

Monday, October 12, 2009

मी कशाला औफिसात जाऊ रे
मी कशाला पानऊतारा साहु रे
मी तर माझ्या रूपाचा राजा रे

रूपा भारी रूपवंत
बाप तिचा श्रीमंत
ऊडवी पैसा असा
आवरू मना कसा
प्रिये तुझ्याविना एकटा कसा राहू रे

लोक सारे चळतात
माझ्या वार जळतात
रात्रंदिनी नशा
पैसा माझ्या खिशा
राणी तुझ्याविना मी गीत कसा गाऊ रे
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment