पाहिजे म्हणजे पाहिजेच

Monday, October 19, 2009

पाहिजे म्हणजे पाहिजेच
प्रत्येक च मला पाहिजेच
चमचेगिरीच्या चं च: तून
चालूपणा केला पाहिजेच

जगण्यासाठी पैसा पाहिजे
पैशासाठी ही पैसा पाहिजे
त्याचा मार्ग कोणताही असो
पैसा मात्र आलाच पाहिजे

प्रेम तुझ्यावर केलेच पाहिजे
की प्रेम तुझ्यावरच केले पाहिजे
च ची जागा कोणतीही असो
प्रेम मात्र केलेच पाहिजे

स्वर्गाचे दारी गेले पाहिजे
पण आधी मेलेच पाहिजे
हवेहवेसे असतानाही
नको नको ते केलेच पाहिजे

हे पाहिजे मला ते पाहिजे
सगळ्यासाठी कष्ट पाहिजे
कष्टविना फळाचा मजला
प्रत्येक असा हट्ट पाहिजे

नोकरी हवी धंदा पाहिजे
सगळेच मी केले पाहिजे
इतर काही नाही निदान
काव्य तरी केलेच पाहिजे
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment