का मळला गणवेश

Sunday, October 11, 2009

का मळला गणवेश,गधड्या
का मळला गणवेश

शाळेत वैरी एक ना भाराभर
शांत बसेना तू ही क्षणभर
जाशी कोठे,काय करसी तू
होण्या बावला वेश

रंग उडाला या चेहर्‍याचा
आव आणी तू दमदातीचा
अवताराचा ढॅंग बदलला
सारे विस्कतले केश
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment