एक तू आणि एक मी

Saturday, October 17, 2009

एक तू आणि एक मी
बस आपण दोघेच
सोबती अबोल क्षण
गातात गीत जुनेच

एकांत असे सुंदर
कित्येक पाहिले होते
ते क्षण सारे मनात
साचून राहिले होते

तू बोलत नाही काही
अन् मी ही बोलत नाही
पण क्षण आठवांचे
गुणगुणतात काही

तुझ्या सावे चालताना
हा क्षण उदास वाटे
हात हाती नसताना
बोचतात हृदयी काटे

आज भेटलीस जरी
तरी तू माझी नाहीस
हे मनास सांगताना
आठवतात ते दीस

दुराव्यात तुझ्या जरी
विझलेले माझे मन
तरी तुझ्याच स्पर्शाचे
जपलेत काही क्षण
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment