पोटा दुखे जनांच्या

Monday, October 12, 2009

पोटा दुखे जनांच्या अन् वेदना कुणाला
माझे सुख त्या खुपावे हा दर्दयोग आहे

साहु कशी ते सांगा कळ आतल्या पोटाची
चिरकाळ वेदनेचा मज पुढे काळ आहे

काही करू ना येता बसतो गळून येथे
माझी हालचालही अवघड होत आहे

हा दर्द वेदना ही काहीच साहवेना
सामर्थ्य हे गळूनी मी गलितगात्र आहे
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment