पूर्वी जगायचो मी

Saturday, October 17, 2009

पूर्वी गाणी गायचो मी जरी सूरात नसलो तरी
पूर्वी जगायचो ही मी जरी जमत नसले तरी

पूर्वी रमायचो ही मी धूसर स्वप्नांच्या दुनियेत
पूर्वी हसायचो ही मी येईपर्यंत पाणी डोळ्यात

पूर्वी भिजायचो ही मी मुसळधार पावसाळ्यात
पूर्वी निजायचो ही मी स्वप्नातल्या सुगंधी कल्यात

पूर्वी असायचो ही मी हे जीवन जगत सध्यात
पूर्वी नसायचो ही मी कुणाच्या अध्यात ना मध्यात

पूर्वी सारखे नसले तरीही जगतो आहे खरा
दु:ख आणिक वेदना अजुन भोगतो आहे खरा
- काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment