गेलेले दिवस

Saturday, October 17, 2009

गेलेले दिवस ते परत येणार नाही
केलेल्या चुका आता दुरुस्त होणार नाही

तुझ्या वाचून माझे मन रमनार नाही
मला विसरने ही तुला जमणार नाही

गेले क्षण सोनेरी कसे कळणार नाही
प्रेमाची सांज पुन्हा तशी ढळनार नाही

आता मी तुझ्याविना कधी जगणार नाही
तू माझी हो याविना काही मागणार नाही

माझ्या विरही माझी साथ मिळणार नाही
प्रेमात माझ्या वेडी रात्र छळनार नाही
- काव्य सागर

2 comments:

Anonymous said...

lagnaadhi he waitach lagnanantar divas gelele changla.
tech diwas mhanaychet na tula?

Sagar Kokne said...

hehehe...agadi agadi
double meaning-chich ol hoti ti...

Post a Comment