मेंढीच्या पानावर

Sunday, October 11, 2009

मेंढीच्या पानावर डाव अजुन अडतोय रे
हुकुमाच्या राणीवर एक्का रुसून पडतोय रे

वाचविण्या डाव चले नयनी हा इशारा
चढवाया कोट मेंढीचा खटाटोप सारा

अजुन तुझे चौकटचे पान हाती दिसते रे
अजुन तुझ्या डोळ्यांतील चोरटेपण ठसते रे
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment