चोर आहे साक्षीला

Saturday, October 10, 2009

मध्यरातीस मी जागे लोभ मनी हा जागला
चोर आहे साक्षीला
लाडवांची भूक लागे उपासाच्या रातीला
चोर आहे साक्षीला

मी हळू मोजूनी चोरपावले तोलतो
लाडवाचा डबा मी अलगद खोलतो
चोरत्या नजरेने मी तोंडात लाडू कोम्बला

तोच एक चोरटा खिडकीने आत शिरला
भूक लागे त्यास तो जाण्या किचन कडे फिरला
स्वगत मी बोले की ठाऊक चोराच्या वाटा मला

अन् अचानक होत असे नजरभेट त्या क्षणी
कळतसे दोघांस आपण एका माळेचे मनी
चोरीचा हेतू विसरण्या त्यास मी लाडू दिला

तू ही खा लाडू हा हा बुंदिचा चंद्रमा
पैसे का चोरीसी दो चोरांच्या संगमा
आज चोरांनी सुखाने लाडू डब्बा उडविला
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment