संध्याकाळी या अशा

Monday, October 12, 2009

संध्याकाळी या अशा मंद त्या उषा निशा
सांज होई साजरी
प्रीतरंगी रम्य या विसरलो लता गीता
संध्या येत असे दारी

(मूर्ख तू नि धूर्त मी) असेन तुझिया संग मी
एक तू नि एक मी
डाव साधल्यामुळे आज मजला तू मिळे
रात सारी ही जाळे
स्वप्ना कधीचे हे असे हाय पुरे होत असे
आज माझिया घरी

प्रणय रंगी डुंबुनी ओठ तुझे चुंबुनी
ये मिठीत लाजुनी
(स्वप्न खोटे दावुनी) एकरूप होऊनी
जाऊ आज वाहुनी
(मिठीत तू असे जरी प्रेम असे प्रियावरी)
प्रीत ही असे खरी
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment